Tuesday, January 17, 2012

Di sana syahid


"Jangan Anda meminta penyelesaian dan jalan keluar dari Amerika, Eropah dan tali barutnya Liga Arab dan Turki. Barat tidak akan mengulurkan tangannya kepada Anda kecuali pada cara sejauh mana Anda melepaskan diri dari hukum-hukum agama Islam. Sungguh Anda tidak ragu untuk berkorban dan bersabar di jalan Allah dan Anda mengharapkan orang-orang yang terbunuh diantara Anda menjadi syuhada di sisi Allah."

Parti yang istiqomah berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui penegakkan Khilafah ini mengingatkan, "Berilah khabar gembira kepada mereka dengan keredhaan Allah kepada mereka dan syurga jika mereka menunaikan kewajiban menolong agama mereka dan menolong para aktivis yang berjuang untuk menegakkan al-Khilafah ar-Rasyidah."

sumber: Arrayah.info

No comments: