Tuesday, April 19, 2011

"Jemaah kami terbaik"

Dakwah Islamiyyah Antara Konsep dan Perlaksanaan

Masih ramai orang yang terlibat dalam bidang dakwah terutamanya dengan gaya baru (selepas dakwah sufiyyah) keliru dengan permasalahan dakwah islamiyyah dan amal jama'ie. Mereka menilai dakwah dengan neraca ukuran jemaah islam tertentu sehingga membataskan mafhumnya dan wasa'ilnya (wasilah-wasilahnya) yang lebih luas.

Dakwah pada asalnya adalah mengajak manusia kepada Allah s.w.t., bukan kepada wasilah-wasilahnya. Sedangkan, wasilah adalah jalan daripada jalan-jalan untuk melaksanakan urusan dakwah tersebut. Sudah tentulah dakwah itu ada yang bersifat fardhi (individual) dan ada yang bersifat jama'ie (berkelompok) tetapi konsep dakwah bersifat berkelompok (jama'ie) tidak boleh dijadikan suatu faktor yang membawa kepada ihtikar (monopoli) terhadap istilah tersebut terutamanya di lapangan dakwah yang dihuni oleh jamaah-jamaah dakwah yang pelbagai.

Oleh yang demikian, sejak seribu tahun, walaupun pada hakikatnya golongan sufi yang melakukan usaha dakwah berteraskan konsep amal jama'ie ini, namun tidak pernah mendakwa hanya diri mereka sahaja yang melakukan usaha dakwah walaupun dakwah mereka yang paling lama dalam sejarah Islam dan paling meluas.

Oleh sebab itulah juga, ketika pembentukan sesuatu jamaah, ianya seharusnya adalah suatu wasilah daripada wasilah-wasilah yang lain dan bukan membawa kepada ianya sebagai satu-satunya wasilah yang ada.


[baca seterusnya]

No comments: