Wednesday, July 1, 2009

Beberapa Perkara Penting Dalam Persoalan Asas Iman


Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya):

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka.”
(Surah al-Anfal, 8: 2)

Iman itu adalah pengakuan dengan hati, ucapan (lisan), dan perbuatan (amalan).Bahawa seseorang yang mengakui iman dengan hati dan lidahnya, lalu dia tidak berbuat taat (dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya), maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berhak diancam dosa.


No comments: