Saturday, May 17, 2008

Kata-kata tokoh islam

Wahai manusia! Sesungguhnya aku telah dilantik menjadi pemerintah kamu. Padahal aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Jika aku berbuat baik tolnglah daku, dan jika aku berbuat jahat luruskanlah aku.
-Abu Bakar As-Siddiq-
Barang siapa yang ingin menjadikan dirinya pemimpin, ia hendaklah mula-mula memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain.
- Ali bin Abi Talib-
Wahai manusia barang siapa dari kamu melihat sesuatu kebengkokan maka hendaklah ia meluruskannya.
-Umar Al-Khattab-
Maafkanlah dan suruhlah berbuat ma'ruf, lupakanlah apa yang tidak berguna kepadamu dan bersegeralah menyempurnakan tanggungjawab.
-Al-Imam Abu Hanifah Abu Nu'man-

No comments: